TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LED

//TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LED

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LED

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LED

Kèm hướng dẫn chi tiết.

LED MPLAYER 2.0.1 (Card Q1 plus)  Hướng dẫn   –   Download
LED PLAYER 6.1.5 (Card A2c, U4, T8, XC2….)  Hướng dẫn   –   Download
LED SyncPlayer V1.0.21 (Card V9)  Hướng dẫn   –   Download
LED MEDIAPLAYER  Hướng dẫn   –   Download
  LED PLAYER 5.2 (phiên bản cũ)  Hướng dẫn   –   Download
  HD2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62…)  Hướng dẫn   –   Download
  HDPlayer 5.3.98.0  (Card D10, D20, D30, C10, C30…)  Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển HD  Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD  Hướng dẫn   –   Download
LED 4U   Hướng dẫn   –   Download
ONELED V3  Hướng dẫn   –   Download
LED Full Mini  Hướng dẫn   –   Download
 Smartfull Music  Hướng dẫn   –   Download
 Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc  Hướng dẫn   –   Download
  LED Build V4.18  Hướng dẫn   –   Download
 Filmware update dành cho card listen đơn sắc và 3 màu  Hướng dẫn   –   Download
 LED Studio V12.64 (Linsn)  Hướng dẫn   –   Download
 VJ Arkaos 1.22   Hướng dẫn   –   Download
Vmix. Pro ( trộn video)  Hướng dẫn   –   Download
 Resolume Arena 5.1.4   Hướng dẫn   –   Download
Driver cổng chuyển đổi USB – LAN 1000mbps (USB-RJ45)  Hướng dẫn   –   Download
Driver cổng chuyển đổi USB – Serial Y-105 (USB-COM)  Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen  Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen  Hướng dẫn   –   Download
  LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng)  Hướng dẫn   –   Download
 Teamviewer điều khiển máy tính từ xa  Hướng dẫn   –   Download
 Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa  Hướng dẫn   –   Download

 

 

By | 2018-01-08T03:31:25+00:00 Tháng Một 8th, 2018|PHẦN MỀM|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment