TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH LED

Kèm hướng dẫn chi tiết.

[sociallocker id=2259]

LED MPLAYER 2.0.1 (Card Q1 plus) Hướng dẫn   –   Download
LED PLAYER 6.1.5 (Card A2c, U4, T8, XC2….) Hướng dẫn   –   Download
LED SyncPlayer V1.0.21 (Card V9) Hướng dẫn   –   Download
LED MEDIAPLAYER Hướng dẫn   –   Download
  LED PLAYER 5.2 (phiên bản cũ) Hướng dẫn   –   Download
  HD2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62…) Hướng dẫn   –   Download
  HDPlayer 5.3.98.0  (Card D10, D20, D30, C10, C30…) Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển HD Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD Hướng dẫn   –   Download
LED 4U  Hướng dẫn   –   Download
ONELED V3 Hướng dẫn   –   Download
LED Full Mini Hướng dẫn   –   Download
 Smartfull Music Hướng dẫn   –   Download
 Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc Hướng dẫn   –   Download
  LED Build V4.18 Hướng dẫn   –   Download
 Filmware update dành cho card listen đơn sắc và 3 màu Hướng dẫn   –   Download
 LED Studio V12.64 (Linsn) Hướng dẫn   –   Download
 VJ Arkaos 1.22  Hướng dẫn   –   Download
Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn   –   Download
 Resolume Arena 5.1.4  Hướng dẫn   –   Download
Driver cổng chuyển đổi USB – LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn   –   Download
Driver cổng chuyển đổi USB – Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn   –   Download
  APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn   –   Download
  LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn   –   Download
 Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn   –   Download
 Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn   –   Download

 

[/sociallocker]