Biển quảng cáo chữ nổi led

Chúng tôi nhận thi công các bảng hiểu chữ nổi như: chữ nổi mica, chữ nổi đồng, chữ inox,…. Chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ thiết kế quảng cáo.


Các vật liệu phổ biến được dùng hiện nay là:Bảng Alumium gắn chữ Mica, hoặc chữ Alumium chân chữ nổi Bảng mặt Mica gắn chữ Mica nổi hoặc chữ đồng, chữ inox..